Stiri Botosani - Stiri Dorohoi - Stiri Darabani

Botosani Express este un cotidian local ce ofera stiri botosani, stiri dorohoi si stiri darabani de ultima ora. Ne-am nascut din pasiune si dorinta pentru a oferi stiri botosani! Dintr-o pasiune pentru mass-media (stiri botosani) care te face deseori si uiti de familie, prieteni si … sa uiti chiar de tine. … Si dintr-o dorinta uriasa ca, la atatia ani de stiri botosani dupa ce presa (stiri botosani) si-a recastigat libertatea, sa aducem în casele botosanenilor un ziar local ce furnizeaza stiri botosani in adevaratul sens al acestui termen.

Amenzi pe banda rulanta aplicate de inspectorii de la ITM la Botosani

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca a contabilizat activitatea Corpului de Control in perioada noiembrie- decembrie 2017. Conform unui comunicat trimis pe adresa redactiei au fost verificate 284 de unitati si s-au constatat abateri dupa cum urmeaza:

În domeniul relaţiilor de muncă

Conform situţiei centralizatoare privind activitatea Corpului de control – Relaţii de Muncă, în perioada 01.10.201731.12.2017, în cadrul acţiunilor de control au fost verificate un număr de 284 unităţi. Pentru neconformităţile constatate au fost sancţionaţi un număr de 36 angajatori, au fost dispuse 365 măsuri de remediere, au fost aplicate 42 sancţiuni contravenţionale, dintre care 13 amenzi în valoare totală de 254.500 lei şi 29 avertismente. Au fost transmise spre executare la ANAF un număr de 7 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi au fost luate în debit de către ANAF un număr de 6 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, modificată şi completată, ale altor acte normative de dreptul muncii, precum şi ale clauzelor contractelor colective de muncă.

În perioada 01.10.201731.12.2017, compartimentul Control Relaţii de Muncă şi-a desfăşurat activitatea în baza programărilor lunare, şi a temelor din “Programul de acţiuni” al ITM Botoşani pentru anul 2017.

În perioada 01.10.201731.12.2017 au fost verificaţi din punct de vedere al modului în care respectă prevederile legale referitoare la încadrarea în muncă un număr de 282  agenţi economici, având 9524  salariaţi din care 5055  femei, 9 angajatori fiind sancţionaţi pentru că foloseau muncă nedeclarată.

În urma acestor verificări au fost aplicate 9 amenzi în valoare totală de 240.000 lei şi au fost dispuse un număr de 9 măsuri.

În acţiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-a urmărit în tematica de control şi evaluarea modului în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum şi a altor acte normative din dreptul muncii.

În acest sens, au fost aplicate un număr de 13 sancţiuni contravenţionale, 11 amenzi si 2 avertismente, valoarea amenzilor fiind de 94.500 lei.

Verificarea modului în care se respectă de către agenţii economici prevederile O.G. 25/2014 referitoare la încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Pe parcursul trimestrului IV 2017, au fost efectuate 14 controale din care 9 împreună IGI.

S-a constatat o contravenţie pentru care s-a aplicat o amendă de 10000 lei.

Deasemenea, am răspuns promt tuturor solicitărilor (informaţii) venite din partea Biroului pentru Imigrări al Judeţului Botoşani, în conformitate cu Planul de Cooperare Operativă semnat cu Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea intensificarii  acţiunilor de verificare a modului de respectare a prevederilor O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată.

În urma controalelor efectuate de către inspectorii de muncă  în această perioadă nu au fost constatate încălcări ale prevederilor  Legii nr.202/2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi republicată.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G.500/2011 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

În conformitate cu prevederile H.G.500/2011 privind întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor in format electronic, în termenul legal, din totalul de 275 angajatori controlaţi în perioada 01.10.201731.12.2017, s-au constatat deficienţe la 26 dintre aceştia. Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 48 măsuri, au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, dintre care o amendă în valoare de 1000 lei şi 26 de avertismente.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 01.10.201731.12.2017 s-au  efectuat 9 controale privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

S-a constatat o singură deficienţă fost depistaţi angajatori cu deficienţe. În această perioadă un numar de 4 angajatori au achiziţionat Registrul de evidenţă a zilierilor, un număr de 50 angajatori au transmis copia registrului, fiind înregistrate 5943  poziţii în registru.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2  din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul  trimestrului IV  al anului 2017, inspectorii din cadrul Compartimentului R.M. au verificat 40 de angajatori, sub aspectul respectării dispoziţiilor art.129, alin 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011 republicată, şi au constatat că la un numar de 3 unităţi nu se respectă prevederile acestei legi, drept pentru care au fost dispuse 3 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată şi timpul de muncă la transportatorii rutieri în perioada: 08-24.11.2017.

Controalele s-au desfăşurat în comun cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Botoşani. Au fost controlaţi un numar de 15 angajatori, s-au dispus 7 măsuri şi s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionale, cu avertisment.

Campanie Naţională “O zi pe săptămână”

Au fost controlați un număr de 36 angajatori şi nu s-au depistat cazuri de muncă nedeclarată.

 

 

 

În domeniul SSM

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale strategice Compartimentul Control Sanatate şi Securitate în Muncă din Inspectoratul Teritorial de Munca Botoşani elaborează, anual, un Program propriu de acţiuni, în conformitate cu Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în care sunt prevăzute activităţile pe care inspectorii de muncă urmează să le desfăşoare.  Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2017 au fost campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă.

 

 

–  Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă

–  Compartimentul supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă

– număr controale organizate în perioada monitorizată, cu precizarea domeniului de verificare şi a actelor normative în baza cărora s-au efectuat acestea;

– 147 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– rezultatul controalelor (numărul sancţiunilor, valoarea amenzilor aplicate, alte măsuri dispuse), acolo unde este cazul;

– 329 sancţiuni contravenţionale din care 10 amenzi în valoare de 55.500 lei şi 319 avertismente.

 

  1. Campanie națională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor

Au fost efectuate un număr de 9 controale la 9 angajatori, fiind constatate un număr de 44 neconformităţi aferente „tematicii de control instruire şi informare”, pentru care s-au dispus un număr de 44 măsuri şi 44 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

  1. Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înălţime în șantierele temporare și mobile

Au fost efectuate un număr de 2 controale la 2 angajatori cu un total de 17 angajaţi, fiind constatate un număr de 7 neconformităţi, pentru care s-au dispus un număr de 7 măsuri şi 7 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

  1. Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de către Comisia Europeană

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 12 unităţi din domeniu, fiind controlate un număr de 74 produse industriale, nefiind constatate neconformităţi faţă de prevederile legale.

 

  1. Acţiune de conștientizare și control cu privire la utilizarea corectă a produselor cu conținut de silice cristalină

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 9 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 20 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 20 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

  1. Inspecții privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 18 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 15 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 15 sancţiuni contravenţionale cu avertismente.

 

  1. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 – 49 lucrători)

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 32 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 98 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 98 sancţiuni contravenţionale  din care o amendă în valoare de 4000 lei şi 97 avertismente.

 

  1. Campanie privind respectarea prevederilor securităţii şi sănătăţii în muncă la unităţi din domeniul silviculturii şi exploatărilor forestiere

Au fost efectuate acţiuni de control la un număr de 5 unităţi din domeniu, fiind constatate un număr de 15 neconformităţi faţă de prevederile legale pentru care s-au dispus 15 măsuri de remediere, fiind aplicate un număr de 15 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în valoare de 4000 lei şi 14 avertismente.

 

Verificarea aplicării prevederilor OG nr.27/2002 aprobata prin Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor :

– numărul sesizărilor înregistrate  95 din care, soluţionate favorabil petentului 95;

– au fost respectate termenele de soluţionare şi de transmitere a răspunsurilor.

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate în cursul trimestrului IV de către serviciile Relaţii de Muncă şi Sănătate şi securitate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani este de 260.050 lei.


EtichetePostarea comentariilor presupune implicit acceptarea termenilor si conditiilor stabite de BotosaniExpress.Ro.

- Nu sunt permise mesaje cu tenta antisociala, cu caracter xenofob (rasist), obscene sau injurioase.
- Nu sunt permise atacurile la persoana sau comentariile care contin amenintari sau violeaza viata privata a cuiva.
- Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie.
- Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a sterge comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site.
- BotosaniExpress.Ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

hormigon impreso madrid editura gunivas mobilier scolar Béton Imprimé Montpellier Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasi hormigon impreso madrid hormigon impreso zaragoza hormigon pulido toledo experto reformas madrid montaj tapet beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala medicina muncii bucuresti
transport persoane romania germania premium wordpress themes creare magazin online
traduceri autorizate Iasi
realizare site web usi de garaj Calarasi

Stiri Botosani - Stiri Dorohoi - Stiri Darabani

Stiri Botosani Stiri Botosani - Stiri Dorohoi - Stiri Darabani. Stiri Botosani de ultima ora doar la Botosani Express